Publications
Arboretum,Biota,Rezervace
Bohumír Lojkásek
Year: 2000, Ostravská univerzita v Ostravě, Ústav pro regionální studia
specialist book chapter

Assessment of genotoxic effects of surface waters.
Hana Sezimová
Year: 2000, Vodní hospodářství, VTEI
journal article

Bezobratlí živočichové ve vodách a mokřadech Poodří
Jan Kantorek
Year: 2000
abstract in proceedings

Bioindikační hodnocení entomocenóz střevlíkovitých a drabčíkovitých brouků na vybraných ostravských odvalech
Aleš Dolný
Year: 2000
abstract in proceedings

Bryofloristický výzkum Slezských Beskyd
Vítězslav Plášek
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Bryophyta a Tracheophyta zaznamenané na lokalitě Častochovské kamenné moře u Spálova (okr. Nový Jičín)
Vítězslav Plášek, Stanislav Hrabovský
Year: 2000, Časopis slezského zemského muzea
journal article

Budou na odvalech chráněná území přírody?
Aleš Dolný
Year: 2000, ŽIVA
journal article

Cercopagis (Cercopagis) pengoi (Ostroumov, 1891) (Cladocera) - kolejny przyklad ekspansji ponto-kaspijskich skorupiaków w Morzu Baltyckim
Wojciech Jurasz, Zdeněk Ďuriš, Markéta Kubláková, Daniel Vařecha
Year: 2000, Przeglad Zoologiczny
journal article

Charakteristika rybích společenstev vybraných profilův povodí Odry
Bohumír Lojkásek
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Chemically modified cellulose fibers as reinforcement for biodegradable composites
Giovanna Frisoni, Massimo Baiardo, Mariastella Scandola, Denisa Lednická, Margo C Cnockaert, Joris Mergaert, Jean Swings
Year: 2000
abstract in proceedings

Čáp černý
Bohumír Lojkásek
Year: 2000
librettos, screeplays

Detection of Salmonella in food samples by the combination of immunomagnetic separation and PCR assay
G. Jeníková, Jarmila Pazlarová, Kateřina Demnerová
Year: 2000, Internat. Microbiol
journal article

Differing habitat affinities of the four Erebia species (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) in the Hrubý Jeseník Mts, Czech Republic
Tomáš Kuras, Jiří Beneš, Martin Konvička
Year: 2000, Biologia
journal article

Dlouhodobý výzkum růstu smrku ztepilého Picea abies v nepříznivých podmínkách horského klimatu Beskyd
Václav Krpeš
Year: 2000
abstract in proceedings

Drevokazné huby na drevinách v meste Košice
L. Šimáková, Ján Gáper
Year: 2000
abstract in proceedings

Ecological-faunistic characteristics of the communities of beetles (Coleoptera) at the coal-mine spoils
Aleš Dolný
Year: 2000, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Biologica
journal article

Effects of Oxidation Agents and Metal Ions on Binding of p53 to Supercoiled DNA.
Miroslav Fojta, Marie Brázdová, Hana Černocká, Petr Pečinka, Václav Brázda, Jan Paleček, Eva Jagelská, Bořivoj Vojtěšek, Šárka Pospíšilová, V. Subramaniam, Thomas M. Jovin, Emil Paleček
Year: 2000, Journal of Biomolecular Structure & Dynamics
journal article

Emus hirtus (Linnaeus, 1758) in Slovakia: on the recent occurrence of endangered species (Coleoptera: Staphylinidae).
Petr Kočárek
Year: 2000, Entomofauna carpathica
journal article

Evaluating the Course and Effectivenes of the Biodegradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Contaminated Soils
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Vladimír Svoboda, Kateřina Konečná
Year: 2000
abstract in proceedings

Fish communities in the drainage area of the Osoblaha River and effect of the 1997 Flood
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk , Karel Halačka, Věra Lusková
Year: 2000, Czech Journal of Animal Science Živočišná výroba
journal article

Fruktifikácia nepoživatelných makromycétov vo východnej časti Považského Inovca.
R. Gális, Ján Gáper
Year: 2000, Technická univerzita Zvolen
specialist book chapter

Genotoxicity Estimation in Soil Contaminated with Polycyclic Aromatic Hydrocarbons after Bioremediation
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Čeněk Novotný, Vladimír Svoboda
Year: 2000
abstract in proceedings

Hodnocení genotoxických účinků povrchových vod
Hana Sezimová
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Hydrobiologické sledování a hodnocení v povodí řeky Odry
Hana Sezimová, Přemysl Soldán, Tomáš Luzar, Bohumír Lojkásek
Year: 2000
abstract in proceedings

Hydroekotoxikologické metody
Hana Sezimová
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Ichtyologická charakteristika vybraných profilů povodí Odry
Bohumír Lokásek
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Isolation and Identification of Cellulolytic Bacteria Involved in the Degradation of Natural Cellulosic Fibres
Denisa Lednická, Joris Mergaert, Margo C Cnockaert, Jean Swings
Year: 2000, Systematic and Applied Micobiology
journal article

K aktuálnym otázkam hubových chorob smreka a jedle na Slovensku
Ján Gáper, Světlana Gáperová
Year: 2000
abstract in proceedings

K priestorovej distribúcii ektomykoríznych húb v smrekových monokultúrach
Ján Gáper, M. Šurjanska
Year: 2000
abstract in proceedings

K priestorovej distribúcii nesymbiotických makromycétov v kultúrných smrečinách.
Ján Gáper, K. Molnárová
Year: 2000, Technická univerzita Zvolen
specialist book chapter

K výskytu vážek (Odonata) ve dvou přírodních parcích jihovýchodní Asie (Thajsko, Malajsie) = On the occurence of dragonflies (Odonata) in two nature reserves of South-East Asia (Thailand, Malaysia)
Aleš Dolný, Kateřina Volná, Milan Veselý
Year: 2000
abstract in proceedings

K využití vážek (Odonata) pro biologické monitorování jakosti vod
Aleš Dolný
Year: 2000
abstract in proceedings

Metal body burdens in spiders from Dolu Lidice coal dump near Ostrava (Czech Republic)
Graźyna Wilczek, Agnieszka Babczyńska, Zdeněk Majkus
Year: 2000
abstract in proceedings

Miniprojekty ze zoologie
Svatava Kubicová, Sabina Škardová
Year: 2000
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Modernizace laboratoří pro výuku nových metod molekulární biologie a biochemie
Kateřina Malachová, Helena Marková
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Moravská brána(kap.7.1), Ostravská pánev(kap.7.2), Mapa bioindikátorů-ryby (B4)In Rast G., Obrdlík P.,Nieznianski P.,(eds.): Atlas niv Odry,103 pp, mapové přílohy B1-9,C1-52. WWF Deutschland-Auen-Institut
Bohumír Lojkásek
Year: 2000, WWF Deutschland-Auen-Institut
specialist book

Mutagenicity Risk of Pollutants from Combustion of residenta Sources
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Pavel Danihelka
Year: 2000
abstract in proceedings

Mutagenita emisí vznikajících spalováním černouhelných briket
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Year: 2000
abstract in proceedings

Mutagenita při biodegradaci zeminy kontaminované PAU
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Year: 2000
abstract in proceedings

Mutagenní riziko polutantů vznikajících spalováním v lokálních topeništích
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Pavel Danihelka
Year: 2000
abstract in proceedings

Nález slíďáka Arctosa cinerea (Araneida: Lycosidae) v Ostravě (Česká republika). Finding of wolf-spider Arctosa cinerea (Araneida: Lycosidae) in Ostrava (Czech Republic).
Petr Kočárek
Year: 2000, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Národní zoologická zahrada v malajském Kuala Lumpuru
Petr Kočárek, Alena Kočárková
Year: 2000, ŽIVA
journal article

Nepůvodní druhy desetinohých korýšů v polských vodách - aktuální stav
Zdeněk Ďuriš
Year: 2000
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Obrnění rytíři moře
Zdeněk Ďuriš
Year: 2000
solo and collective exhibitions, realization

Occurrence of groundhopper Tetrix bolivari (Orthoptera: Tetrigidae) in the Czech Republic and Slovakia.
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Year: 2000, Articulata
journal article

Ochrana přírody a krajiny v ČR ve vztahu k Evropské unii - Natur- und Landschaftsschutz aus der Sicht der EU - Anforderungen.
Aleš Dolný
Year: 2000
abstract in proceedings

Ohrožené a vzácné druhy mechorostů Slezských Beskyd - I
Vítězslav Plášek
Year: 2000
abstract in proceedings

Oponentský posudek na disertační práci The Effects of Environmental Pollutants on Human Cells
Kateřina Malachová, Stanislav Forman
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Orthopteroid insects (Orthoptera, Blattaria, Dermaptera) of the Polesie National Park and its surroundings.
Petr Kočárek
Year: 2000, Parki nar. Rez. przyr., Bialowieza
journal article

Orthopteroidní hmyz (Orthoptera, Blattaria & Dermaptera) CHKO Poodří a nejbližšího okolí (Česká republika). Orthopteroid insects (Orthoptera, Blattaria & Dermaptera) of the Poodří Protected Landscape Area and its surroundings (Czech Republic).
Petr Kočárek, Iva Němečková
Year: 2000, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051